Lehed

reede, 28. märts 2008

"Kuidas kanda ette tudengitööd"

„ Kuidas kanda ette tudengitööd!”
Mäeinstituut- ruum 215, kell 12.00
24.04.2008


Kas sul on esinedes käed taskus?


Kas sa vaatad, süda puperdamas ja seljaga publiku poole seistes slaidi,

mis koosneb tihedast tekstist, kribudest ja udustest joonistest?


Pobised vaikselt peas vasardavaid ja slaidil kirjas olevaid lauseid, lootuses, et siis ehk keegi publikust midagi sisulist ei küsi!


Kui kasvõi üks nendest kirjeldustest osutus tõeks, siis tule sisetööle teemal „ Kuidas kanda ette tudengitööd!”


Sisu:

-Tudengitöö vormistamine ja nõuded TTÜ mäeinstituudis

- Hea esitluse näpunäited

- Videoanalüüsteisipäev, 25. märts 2008

Fotokonkurss

Tähelepanu mäendushuvilised!

Oled sa kunagi mõelnud mis on see, mis köidab inimesi kaevandamise juures? On see ainult kopa maasse löömine või on seal peidus veel midagi, mis tekitab tunde "just see"?

Mäekonverentsi korraldajad kutsuvad Sind osalema fotokonkursil teemal " Võluv kaevandamine", mis saab toimuma 17.03- 17.04.2008.

Konkursile ootame pilte inimestest, kohtadest ja sündmustest, mis tekitavad erilise tunde või mälestuse seoses kaevandamisega.
Parimatest pilidest koostatakse näitus ning seda ilu ja võlu näevad paljud. Tublimatele ka auhinnad!

Võta nüüd oma pildialbum või fotokaamera ning otsi välja just see, mis sinu meelest väärib tähelepanu!

http://www.maeselts.ee/maefoto

Täpsemad reeglid : • Üks osaleja võib esitada kuni 3 fotot


 • Töö esitatakse digitaalselt e-maili vahendusel aadressile maendusfoto@gmail.com ( Vajadusel abi pildi skaneerimisel e. pilti digitaliseerimisel)


 • Konkursitöö juurde tuleb kirjutada lühidalt: mis ja kus antud pildil toimub


 • Esitada võivad kõik füüsilised isikud. Töid esitades kinnitab osaleja, et omab vastavate piltide õigusi. Konkursil osaleja vastutab kolmandate osapoolte võimalike pretensioonide eest enda poolt esitatud tööde ulatuses. Konkursile ei tohi töid esitada komisjoni liikmed.

 • Töid hindab korraldavate asutuste poolt määratud komisjon, kes hindab anonüümseid elektroonilisi töid.


 • Foto minimaalsed nõuded: 2000 x 3000 pikslit. Haruldase formaadi korral üritatakse koos esitajaga leida sobiv lahedus.


 • Korraldaja võib esitatud pilte oma äranägemise järgi kasutada, viidates autori nimele. Avalikustatavatele piltidele lisatakse konkursi vesimärk


 • Autoriõiguste rikkumisel, ebaausal teel võistlustööde ettepoole hääletamisel jms rikkumiste puhul võidakse kõrvaldada osaleja ja tema pildid konkursilt.


 • Parimatest piltidest tehakse näitus EMK 08 raames.


 • Konkurssi korraldavad Mäeinstituut ja Eesti Mäeselts


 • Tulemus kuulutatakse välja Mäekonverentsil 02.05.2008
Küsimuste korral maendusfoto@gmail.com

pühapäev, 16. märts 2008

KÜS ehk Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts kutsub oma sünnipäevale


KÜS ehk Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts kutsub teid oma sünnipäevale. Tagasisidet ootame 17. märtsiks!

neljapäev, 6. märts 2008

„Killustiku kaevandamine ja kasutamine”

Eesti Mäekonverents 2008
„Killustiku kaevandamine ja kasutamine”
02.05.2008
Tallinn

Konverenst annab tudengitele hea võimaluse avaldada oma artikleid.
Ootame teie artikleid konverentsi teemalisse kogumikku hiljemalt 24. märtsiks.

Konverents on pühendatud mäehariduse seitsmekümnendale aastapäevale, TTÜ mäeinstituudi loomisele 1938. a.
Konverentsi päeva õhtul toimub „Vilistlaste kokkutulek”, kuhu on oodatud kõik praegused ja endised Mäeinstituudi tudengid ja vilistlased.

Eestis on juba pikemat aega aktuaalseks teemaks olnud killustik ja seda nii kaevandajate kui ka tarbijate poole pealt. Majanduse kasv on suurendanud killustiku vajadust nii teede kui ka elamute ehituses. Tekkinud on nii öelda riigi ja ühiskonna vastuolu.

Konverentsile on oodata esinema omavalitsuse esindajat, killustiku tootjad ja tarbijad ning nende ühendused: Eesti Mäeselts, EETL, Eesti Betooniühing, Eesti Asfaldiliit jt.

Konverentsi avasõnad ütleb Tallinna Tehnikaülikooli rektor Peep Sürje, kes on ehitusteaduskonna lõpetaja. Konverentsil teeb ettekande ka Eesti Põlevkivi juht Ilmar Jõgi, kes on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli teedeehituse erialal.Üritust korraldavad TTÜ mäeinstituut ja Eesti Mäeselts
Infot ürituse kohta leiate www.maeselts.ee/maekonverents

Konverentsi aitavad korraldada ka Mäeringi liikmed.
Kui soovite korralduses kaasa aidata, siis võteke ühendust:

Ave Õnnis
ave.onnis@ttu.ee